“thân phụ” là gì? Nghĩa của từ thân phụ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt "thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt "thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt

thân phụ"thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt

– cha.

"Xem thêm": Rứa Là Gì – Mô Tê Răng


hd. cha.


tầm nguyên từ điển

thân phụ

thân: cha mẹ, phụ: cha. thân phụ: cha, thân mẫu: mẹ.

lên mời thân phụ xuống thuyền xem qua. lục vân tiên

"thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt

"thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt

"Xem thêm": OOC là gì? Ý nghĩa của từ ooc

"thân phụ" là gì? nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt. từ điển việt-việt

tra câu | Đọc báo tiếng anh


"Nguồn": https://photokida.com
"Chuyên mục": Hỏi đáp

Viết một bình luận