Tất cả các Phong hào Đấu La trong đấu la đại lục phần 1 – Review 3TH@|phong hào đấu la@|http://review3th.com/wp-content/uploads/2021/05/vu-hon-dien-.jpg@|6

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

vũ hồn Điện

thần vị

 • thiên sứ thần: thiên nhận tuyết thông qua khảo nghiệm nhận được truyền thừa. có được thần khí thiên sứ thánh kiếm cùng thiên sứ thần trang
 • la sát thần: bỉ bỉ Đông tiêu tốn 20 năm thông qua khảo nghiệm nhận được truyền thừa. có được thần khí la sát ma liêm cùng la sát thần trang.

phong hào đấu la

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

"Bạn đang xem": Tất cả các Phong hào Đấu La trong đấu la đại lục phần 1 – Review 3TH@|phong hào đấu la@|http://review3th.com/wp-content/uploads/2021/05/vu-hon-dien-.jpg@|6

 • thiên sứ Đấu la: thiên Đạo lưu, 99 cấp, chức vị Đại cung phụng, võ hồn lục dực thiên sứ
 • thiên sứ Đấu la: thiên tầm tật, 95 cấp, chức vị giáo hoàng tiền nhiệm, võ hồn lục dực thiên sứ
 • cúc Đấu la: nguyệt quan, 94 cấp, , chức vị trưởng lão, võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc
 • quỷ Đấu la: quỷ mị, 94 cấp, chức vị trưởng lão, võ hồn quỷ mị
 • kim ngạc Đấu la: tên không rõ, 98 cấp, chức vị nhị cung phụng, võ hồn hoàng kim ngạc vương
 • thiên quân Đấu la: tên không rõ, 96 cấp, chức vị cung phụng, võ hồn bàn long côn
 • hàng ma Đấu la: tên không rõ, 96 cấp, chức vị cung phụng, võ hồn bàn long côn
 • xà mâu Đấu la: xà long, cấp không rõ, chức vị trưởng lão, võ hồn xà mâu
 • thứ Đồn Đấu la: thứ huyết, cấp không rõ, chức vị trưởng lão, võ hồn thứ Đồn
 • ma hùng Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị trưởng lão, võ hồn huyết ma cuồng hùng
 • quỷ báo Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị trưởng lão, võ hồn quỷ báo
 • thánh long Đấu la: thác bạt hi, cấp không rõ, chức vị trưởng lão, võ hồn bạch giáp Địa long

hải thần Đảo

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

"Xem thêm": Chi tiết kỹ năng Đường Môn – Tin tức | Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile | Phiên bản mới Bách Chiến Xung Thiên@|đường môn vltkm@|https://img.zing.vn/products/vltkm/sharefb-bcxt.jpg@|6

phong hào đấu la

 • hải thần Đấu la: ba tái tây, 99 cấp, chức vị Đại tế ti, võ hồn hải thần
 • hải long Đấu la: tên không rõ, 95 cấp, chức vị Đại cung phụng, võ hồn hải long
 • hải mâu Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị cung phụng, võ hồn hải mâu
 • hải huyễn Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị cung phụng, võ hồn hải huyễn
 • hải nữ Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị cung phụng, võ hồn hải nữ
 • hải tinh Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị cung phụng, võ hồn hải tinh
 • hải ma Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, chức vị cung phụng, võ hồn hải ma
 • hải mã Đấu la: Âu Á, cấp không rõ, chức vị cung phụng, võ hồn hải mã

hạo thiên tông

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

phong hào đấu la

 • hạo thiên Đấu la: Đường thần, 99 cấp, chức vị tông chủ tiền nhiệm, võ hồn hạo thiên chùy ( bán thần)
 • cha của đường hạo con của Đường thần cũng là phong hào đấu la nhưng chết từ trong trứng nước (tác giả không đề cập tới chỉ đề cập là phong hào đấu la)
 • khiếu thiên Đấu la: Đường khiếu, 97 cấp, chức vị tông chủ, võ hồn hạo thiên chùy
 • hạo thiên Đấu la: Đường hạo, 97 cấp, không chức vị, võ hồn hạo thiên chùy
 • 7 vị trưởng lão của hạo thiên tông Đều là phong hào Đấu la( chỉ đề cập liệt dương Đấu la: tên không rõ, cấp không rõ, thất trưởng lão, võ hồn hạo thiên chùy)

thất bảo lưu ly tông

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

mình xin nói 1 chút võ hồn thất bảo lưu ly tông là võ hồn phụ trợ mạnh nhất vì vậy nó cũng có những hạn chế. chỉ dung hợp Đươc 7 hồn hoàn nên tông chủ của thất bảo lưu ly tông chỉ là hồn thánh cấp 79. sau này trữ vinh vinh nhờ ăn tiên phẩm nên võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp mới dung hợp 9 hồn hoàn

phong hào đấu la

 • kiếm Đấu la: trần tâm, 97 cấp, chức vị trưởng lão, võ hồn thất sát kiếm
 • cốt Đấu la: cổ dung, 95 cấp, chức vị trưởng lão, võ hồn cốt long
 • cửu thải Đấu la: ninh vinh vinh, 94 cấp, phó tông chủ Đường môn sau này về lại tông môn làm tông chủ lưu ly tông đổi tên thất bảo lưu ly tông thành cửu bảo lưu ly tông , võ hồn cửu bảo lưu ly tháp.
 • hương tràng Đấu la: Áo tư tạp 92 cấp, phó tông chủ Đường môn, võ hồn hương tràng (vì lấy lão bà là vinh vinh nên sau này cũng quy về cửu bảo lưu ly tháp).

lam Điện bá vương long

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

"Xem thêm": Chi tiết kỹ năng Đường Môn – Tin tức | Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile | Phiên bản mới Bách Chiến Xung Thiên@|đường môn vltkm@|https://img.zing.vn/products/vltkm/sharefb-bcxt.jpg@|6

là gia tộc của liễu nhị long và ngọc tiểu cương không được tác giả đề cập đến nhiều. nhưng dù sao cũng là tam đại tông môn nên ít nhất cũng có 1 vị phong hào Đấu la.
theo như mình biết thì ngoài tông chủ là cha của Đại sư ngọc tiểu cương ngọc nguyên chấn là phong hào đấu la.
trong truyện còn đề cập đến nhị thúc của Đại sư là ngọc long la miện không biết có phải phong hào đấu la không?
nói ra thì cũng bùn đù Đại sư là 1 nhân vật rất quang trọng mà gia tộc thì không được nhắc tới bao nhiêu đã toang rồi các
người chơi ạ.

Đường môn

tất cả các phong hào Đấu la trong đấu la đại lục phần 1 - review 3th

thần vị

 • thiên thủ Đấu la: Đường tam, 100 cấp, tông chủ Đường môn, võ hồn hạo thiên chùy và lam ngân hoàng, kế thừa 2 thần vị là hải thần và tu la thần.

phong hào đấu la

 • nhu cốt Đấu la: tiểu vũ, 96 cấp, tông chủ phu nhân, võ hồn nhu cốt thỏ
 • bạch hổ Đấu la: Đái mộc bạch, 95 cấp, trưởng lão Đường môn, võ hồn bạch hổ
 • phượng hoàng Đấu la: mã hồng tuấn, 93 cấp, phó tông chủ Đường môn, võ hồn hỏa phượng hoàng
 • u minh Đấu la: chu trúc thanh, 93 cấp, trưởng lão Đường môn, võ hồn u minh linh miêu

Đấu la Đại lục, Đường môn, hải thần Đảo, hạo thiên tông, lam Điện bá vương long, phong hào Đấu la, thất bảo lưu ly tông, vũ hồn Điện

"Nguồn": https://photokida.com
"Chuyên mục": Hình đẹp

Viết một bình luận