PHẬTPHÁP TRÍTUỆ INTRO, HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG, ẤN QUANG ĐẠI SƯ, TÁC HẠI CỦA THỦ DÂM, BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI

ẤN VÀO LINK XANH NÀY ĐÂY ĐỂ XEM HẾT CÁC VIDEO TRÊN KÊNH PHẬT PHÁP TRÍ TUỆ-YOUTUBE MỜI BẠN ĐĂNG KÝ KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHÉ. XIN HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC 🌻 CẢM ƠN BẠN🍀A DI ĐÀ PHẬT! https://photokida.com/

ÍCH LỢI CỦA GIỚI TRỪ THỦ DÂM 2/3, ÍCH LỢI CỦA VIỆC TRỪ BỎ THỦ DÂM – TÀ DÂM /PHẬT PHÁP TRÍTUỆ

MỜI BẠN “ĐĂNG KÝ” KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG 🔔 KẾ BÊN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHẤT NHÉ! HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. CẢM ƠN CÁC BẠN🌻 A DI ĐÀ PHẬT🌿 ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY VỀ MỐI NGUY HẠI CỦA THỦ DÂM, TẠI SAO PHẢI … Đọc tiếp

4 Quả Báo Thiện của KHÔNG TÀ DÂM – Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Người vĩnh ly tà dâm được 4 loại quả báo thiện sau: 1. Chư căn đều thuận: thân thể khoẻ mạnh 2. Vĩnh ly huyên chạo: gia đình vợ chông không cãi nhau 3. Thế sở xưng tán: được mọi người tán dương 4. Thê mạc năng xâm: không bị rơi vào hoàn cảnh ly … Đọc tiếp

TÁC HẠI NGHIÊM TRỌNG CỦA THỦ DÂM 2/2- THỦ DÂM CHÍNH LÀ TÀ DÂM,LÀM SAO TRỪ BỎ THỦ DÂM/PHẬTPHÁP TRÍTUỆ

MỜI BẠN “ĐĂNG KÝ” KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG 🔔 KẾ BÊN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHẤT NHÉ! HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. CẢM ƠN CÁC BẠN🌻 A DI ĐÀ PHẬT🌿 ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY VỀ MỐI NGUY HẠI CỦA THỦ DÂM, TẠI SAO PHẢI … Đọc tiếp

Phương pháp đoạn KHỔ NÃO khắp 10 pháp giới của Bồ Tát – HT Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Phật nói chúng ta biết Bồ Tát có 1 phương pháp năng đoàn nhất thiết trừ ác đạo khổ. Trừ ác đạo không chỉ 3 cõi 6 đường mà bao gồm cả 10 pháp giới ở trong đó… Trích: Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh 13B, 14A (HQ) Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng … Đọc tiếp

TÁC HẠI NGHIÊM TRỌNG CỦA THỦ DÂM 1/2- THỦ DÂM CHÍNH LÀ TÀ DÂM,LÀM SAO TRỪ BỎ THỦ DÂM/PHẬTPHÁP TRÍTUỆ

MỜI BẠN “ĐĂNG KÝ” KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG 🔔 KẾ BÊN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHẤT NHÉ! HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. CẢM ƠN CÁC BẠN🌻 A DI ĐÀ PHẬT🌿 ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY VỀ MỐI NGUY HẠI CỦA THỦ DÂM, TẠI SAO PHẢI … Đọc tiếp

CÁCH TRỪ BỎ THỦ DÂM 1/2, NIỆM PHẬT, SÁMHỐI TRỪ BỎ ĐƯỢC THỦDÂM, THỦDÂM CHÍNH LÀ TÀDÂM/PHẬTPHÁP TRÍTUỆ

MỜI BẠN “ĐĂNG KÝ” KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG 🔔 KẾ BÊN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHẤT NHÉ! HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. CẢM ƠN CÁC BẠN🌻 A DI ĐÀ PHẬT🌿 ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY VỀ MỐI NGUY HẠI CỦA THỦ DÂM, TẠI SAO PHẢI … Đọc tiếp

LỜI DẠY ẤN QUANG ĐS- THỦ DÂM, TÀ DÂM, TIÊU PHÚC LỘC, TỔN CÔNG DANH VÀ CÁCH TRỪ BỎ /PHẬTPHÁP TRÍTUỆ

ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ VỀ VIỆC TÀ DÂM VÀ NHỮNG QUẢ BÁO CỦA NÓ. RẤT CẦN BIẾT, TUYỆT HAY, NÊN XEM. ẤN VÀO LINK XANH NÀY ĐÂY ĐỂ XEM HẾT CÁC VIDEO TRÊN KÊNH PHẬT PHÁP TRÍ TUỆ-YOUTUBE MỜI BẠN ĐĂNG KÝ KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC … Đọc tiếp

VÌ SAO PHẢI GIỚI DÂM-TÁC HẠI CỦA THỦ DÂM, THỦDÂM CHÍNH LÀ TÀ DÂM,LÀM SAO TRỪ THỦ DÂM/PHẬTPHÁP TRÍTUỆ

MỜI BẠN “ĐĂNG KÝ” KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG 🔔 KẾ BÊN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHẤT NHÉ! XIN HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. CẢM ƠN CÁC BẠN🌻 A DI ĐÀ PHẬT🌿 ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY VỀ MỐI NGUY HẠI CỦA THỦ DÂM, TẠI SAO … Đọc tiếp

ÍCH LỢI CỦA GIỚI TRỪ THỦ DÂM 3/3, ÍCH LỢI CỦA VIỆC TRỪ BỎ THỦ DÂM – TÀ DÂM /PHẬT PHÁP TRÍTUỆ

MỜI BẠN “ĐĂNG KÝ” KÊNH VÀ ẤN CHUÔNG 🔔 KẾ BÊN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VIDEO MỚI NHẤT NHÉ! HOAN HỶ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT SẼ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. CẢM ƠN CÁC BẠN🌻 A DI ĐÀ PHẬT🌿 ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI DẠY VỀ MỐI NGUY HẠI CỦA THỦ DÂM, TẠI SAO PHẢI … Đọc tiếp