Những Đoạn Phim Quảng Cáo Đáng Sợ Nhất Thế Giới…

Mình là Sơn Đù, và đây là reaction về Những Đoạn Phim Quảng Cáo Đáng Sợ Nhất Thế Giới…! Những nhãn hàng, thương hiệu muốn Quảng Cáo sản phẩm bằng việc lồng vào những yếu tố kinh dị, đáng sợ, và tạo ra Những Đoạn Phim Quảng Cáo Đáng Sợ Nhất Thế Giới… Không thể … Đọc tiếp

Tôi Tìm Ra Đoạn Phim Chạy Trốn Quái Vật Backroom…

Mình là Sơn Đù, và đây là reaction về Tôi Tìm Ra Đoạn Phim Chạy Trốn Quái Vật Backroom……. Đây là một Những Đoạn Phim Ngắn Về Backroom, có vẻ như được ghi hình lại từ cách đây rất lâu, và có thể nó là bằng chứng cho việc Backroom có tồn tại, bên trong … Đọc tiếp

Những Đoạn Phim Ma Không Nên Xem Vào Buổi Đêm…

Mình là Sơn Đù, và đây là reaction về Những Đoạn Phim Ma Không Nên Xem Vào Buổi Đêm…! Những hiện tượng kì bí, siêu nhiên khó có thể giải thích được, được quay lại thành những Những Đoạn Phim Ma Không Nên Xem Vào Buổi Đêm… Không thể tin được là có thể có … Đọc tiếp

Họ Xây Hồ Bơi Mê Cung Dưới Lòng Đất Trong Rừng??

Mình là Sơn Đù, và đây là reaction về Họ Xây Hồ Bơi Mê Cung Dưới Lòng Đất Trong Rừng?? Chỉ cần 4 người đàn ông, với sức khỏe và trí thông minh, Họ Xây Hồ Bơi Mê Cung Dưới Lòng Đất Trong Rừng! Tất cả đều được ghi hình lại, trong suốt quá trình … Đọc tiếp