Shen Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Shen Top – SP | Phegame.Net

[build shen mùa 11] phegame.net hướng dẫn cách chơi shen sp hỗ trợ, cách lên đồ shen rừng hoặc shen top full tanktrâu bò và bảng ngọc bổ trợ cho shen theo meta mới nhất hiện nay.

shen là đấu sĩ tanker đường trên khá trâu bò và có khả năng bảo kê đồng đội tốt ở khắp bản đồ. nếu bạn cần một tướng đấu sĩ trụ đường farm và có thể solo tay đôi chống chịu cho team thì shen là sự lựa chọn khá hoàn hảo. ngoài ra, shen sp cũng rất được ưa chuộng. xem nhanh: bảng ngọc và cách lên đồ shen sp mùa 11

"Bạn đang xem": Shen Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Shen Top – SP | Phegame.Net

tổng quan mắt – trang bị – thứ tự mua đồ lillia aram chuẩn nhất

best spells shen

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

51%

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

51%

Đầu game: shen items best

thứ tự lên item shen best

thứ tự cộng kỹ năng

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

bảng ngọc shen top: quyền năng bất diệt

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

bảng ngọc shen sp hỗ trợ dư chấn (có thể thay dư chấn = hộ vệ)

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

"Xem thêm": Bảng reset rank Liên Quân mùa 17 : Thời gian đóng xếp hạng mùa 16 – Blog Trần Văn Thông

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

bảng ngọc shen ad lên dame rừng: sẵn sàng tấn công (shen aram chơi vui)

trang bị: lên Đồ shen mùa 11 mạnh nhất

danh sách những tướng mạnh/yếu hơn shen (thống kê probuild)

tướng counter shen – khắc chế, mối đe dọa shen top

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

cassopia

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

singed

tướng yếu hơn shen

tướng counter warwick – khắc chế, mối đe dọa  shen đi rừng

xem chi tiết guide shen mùa 11:

i. bảng ngọc tái tổ hợp shen

 ngọc bổ trợ shen mùa 11 sẽ cập nhật hàng tuần theo phiên bản mới nhất

bảng ngọc bổ trợ shen chuẩn nhất dưới đây:

1. bảng ngọc shen top: quyền năng bất diệt

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

2. bảng ngọc shen sp hỗ trợ

 • shen hỗ trợ thì bảng ngọc chính mang hộ vệ hoặc dư chấn.
 • nhánh phụ chọn Áp Đảo

ii. vị trí của shen

sion có thể đi được bất kỳ một đường nào. các vị trí lý tưởng là:

 • shen tank top
 • shen rừng
 • shen mid sát lực

shen full ap

shen top

mid / app

top

shen hỗ trợ

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net
bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ shen top

iii. phép bổ trợ cho shen

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net  và  shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

tốc biến + dich chuyển: bắt buộc

iii. cách lên đồ shen mùa 11

trang bị chính shen opgg

lựa chọn 1: lên đồ shen sp hỗ trợ phổ biến

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

lựa chọn 2: lên đồ shen top tank phổ biến hiện nay

"Xem thêm": Cách lên đồ Yasuo DTCL mùa 4 mạnh nhất

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

lựa chọn 3: lên đồ shen top tank: nếu team bên kia nhiều ap phép mạnh

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

lựa chọn 4: nếu shen xanh đầu game thì build như sau:

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.netshen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net  shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

lựa chọn 5: lên đồ shen aram lên shen ad

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net  shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

trang bị tùy chọn về late

1. trang bị chính của shen

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net > shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.netshen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net > shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

Đây là bộ trang bị kêt hợp với shen rất tốt. Đặc biệt là tam hợp kiếm

2. bộ trang bị full 6 món: lên đồ shen top

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net    shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net    shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net    shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net   shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net    shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

nếu team địch nhiều cc khống chế thì bạn nên thay giày thép gai bằng giày thủy ngân nhé.

3. trang bị tùy chọn về late

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net    shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net    shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

 • khiên băng: giúp chống chí mạng.
 • tim băng: giảm tốc đánh
 • giáp máu: thêm máu + hồi phục

iv. cách chơi shen mùa 11

1. tổng hợp: cách combo shen

combo chủ đạo cấu rỉa cấp đầu:

 • q > w > e
 • combo từ xa: r > q > e > w

2. cách chơi shen đầu game

xem hướng dẫn cách chơi shen sp của rank thách đấu

iv. thứ tự cách cộng kỹ năng của shen

1. cách cộng kỹ năng shen

 • thứ tự shen top/rừng: q -> e -> w:
shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net
cách cộng kỹ năng cho shen top/rừng
 • thứ tự shen sp: e > q > w:
shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net
cách cộng kỹ năng cho shen sp

vì kỹ năng q shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net – là kỹ năng gây sát thương lớn chính của shen nên ưu tiên cộng max trước nhé.

tiếp theo: kỹ năng e shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net giúp sử dụng combo. cuối cùng là w shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net

còn kỹ năng r shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net cộng theo cấp độ.

2. kỹ năng của shen

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net nội tại lá chắn kiếm khí: sau khi dùng phép, shen nhận được một lá chắn. dùng phép lên tướng khác sẽ làm giảm thời gian hồi của hiệu ứng này.

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net q – công kích hoàng hôn: shen gọi ra kiếm hồn cùng tấn công, gây sát thương dựa trên tỉ lệ máu tối đa của mục tiêu. nếu kiếm hồn trúng vào một tướng địch, shen gây thêm sát thương và được tăng mạnh tốc độ đánh. tất cả kẻ địch kiếm hồn đánh trúng trên đường trở lại sẽ bị giảm tốc độ di chuyển khi chạy khỏi shen.

 • mana: 140 / 130 / 120 / 110 / 100
 • hồi chiêu: 8 / 7.25 / 6.5 / 5.75 / 5

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net w- bảo hộ linh hồn: Đòn đánh nhắm vào shen hoặc đồng minh gần kiếm hồn sẽ bị chặn lại.

 • mana: 40
 • hồi chiêu: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 11

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net e – vô Ảnh bộ: shen lướt tới một hướng, khiêu khích kẻ địch trên đường lướt.

 • mana: 150
 • hồi chiêu: 18 / 16 / 14 / 12 / 10

shen mùa 11: bảng ngọc, cách lên Đồ shen top - sp | phegame.net r – nhất thống: shen che chở cho đồng minh khỏi các sát thương sắp tới, và dịch chuyển đến chỗ họ.

 • mana: 0
 • hồi chiêu: 200 / 180 / 160

v. Điểm mạnh và yếu shen

Điểm mạnh

 • top tướng trâu bò nhất lmht
 • khỏe solo tay đôi trâu.
 • bảo kê đồng đội tốt toàn bản đồ.
 • Đẩy lẻ và về combat nhanh từ until

Điểm yếu

 • Đẩy lính rất chậm.
 • r hồi cực lâu.
 • tầm đánh ngắn.

vi. khắc chế shen

tham khảo một số vị tướng có khả năng khắc chế shen một cách hiệu quả sau nhé.

bài khắc chế shen tại đây:

trên đây là tất cả các thông tin phegame.net chia sẻ về bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho shen mùa 11 đi rừng và một số cách lên đồ của shen tank top, shen sát lực mạnh mới để bạn tham khảo.

shen là một trong những tanker trâu bò bậc nhất lmht. hắn có khả năng bảo kê đồng đội và góp mặt giao tranh một cách nhanh chóng. hy vọng rằng với hướng dẫn cách chơi shen top – đường hoặc shen sp hỗ trợ và cách lên đồ shen giúp bạn chơi tốt shen hơn!

"Nguồn": https://photokida.com
"Chuyên mục": Game

Viết một bình luận