Biên Độ Góc Là Gì – Biên Độ Góc Của Con Lắc Đơn Là Gì

kien team thg 7 28, 2020 • 8 phút đọc

hoc chat nhu kien

"Bạn đang xem": Biên Độ Góc Là Gì – Biên Độ Góc Của Con Lắc Đơn Là Gì

bạn đang xem: biên độ góc là gì

trong chương đầu tiên của vật lý 12 về dao động cơ, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo và dao động của một con lắc đơn là như thế nào. sau khi học bài học này, các em sẽ hoàn thành được các mục tiêu của bài học như: Điều kiện của vật nặng để con lắc đơn dao động điều hòa, viết được công thức tính chu kì, tần số góc của dao động, tính được thế năng, động năng, cơ năng của con lắc đơn,… từ đó vận dụng các kiến thức đã học để giải bài tập cơ bản và nâng cao trong sgk và sách bài tập.

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

i. tóm tắt lý thuyết vật lý 12 bài 3 – con lắc đơn

vật lý 12 bài 3 – con lắc đơn là bài học sau khi các em đã tìm hiểu được về dao động điều hòa và con lắc lò xo trong các bài học đầu tiên của lý 12. con lắc đơn cũng là một trường hợp của dao động điều hòa, nhưng nó giống và khác như thế nào so với con lắc đơn. chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây.

1. cấu tạo của con lắc đơn

con lắc đơn gồm 1 vật nhỏ có khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể có chiều dài l, đầu trên của sợi dây sẽ được treo vào một điểm cố định.

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

2. phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn

phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn

– li độ cong: s =s0cos(ωt +φ)  (đơn vị: cm, m)

– li độ góc: =α0cos(ωt +φ)     (đơn vị: độ, rad)

chú ý: khi con lắc đơn dao động điều hòa với góc lệch nhỏ và bot qua mọi ma sát thì s=l.α và s0=l.α0( và 0 có đơn vị là rad).

3. chu kỳ, tần số dao động và tần số góc của một con lắc đơn

khi con lắc đơn dao động điều hòa thì có:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

chú ý: con lắc đơn dao động điều hòa thì chu kỳ không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng và biên độ dao động của vật.

"Xem thêm": Collab Là Gì – Anh Cho Em Hỏi:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

4. năng lượng của con lắc đơn khi dao động điều hòa

con lắc đơn dao động điều hòa thì năng lượng của đơn là:

Động năng con lắc đơn:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

thế năng con lắc đơn:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

cơ năng của con lắc đơn:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

chú ý: + nếu bỏ qua ma sát thì cơ năng con lắc đơn bảo toàn

+ công thức trên đứng với mọi li độ α ≤900

bài tập minh họa vật lý 12 bài 3 – con lắc đơn

phần bài tập của vật lý 12 – con lắc đơn thường gồm các dạng bài tập về viết phương trình dao động của một con lắc đơn, tính chu kỳ, năng lượng,.. của con lắc đơn. dưới đây sẽ có một số bài tập minh họa cho phần lí 12 con lắc đơn như sau:

hướng dẫn giải:

tần số góc của con lắc:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

li độ cực đại:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

ta có :

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

vậy phương trình dao động của con lắc theo li độ dài là:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

(rad).

 bài 2: một con lắc đơn có chiều dài l = 15 cm. từ vị trí cân bằng con lắc được truyền vận tốc 10 cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. chọn gốc thời gian lúc thả vật và g= 10 m/s2. viết phương trình dao động của con lắc đơn theo li độ dài.

hướng dẫn giải:

tần số góc của con lắc:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

"Xem thêm": Ez Là Gì – Ez, Yolo Là Gì

li độ cực đại :

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

ta có:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

vậy phương trình dao động của con lắc theo li độ dài là: s = 8 cos(8t – π/2) (cm)

bài 3: con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2, với chu kỳ t = 2s. tính chiều dài của con lắc này.

hướng dẫn giải:

ta có chu kỳ con lắc:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

chiều dài con lắc:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

=0,995(m).

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

bài 4: một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6 dao động. nếu người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian Δt như trước nó thực hiện được 10 dao động. chiều dài của con lắc ban đầu là bao nhiêu?

hướng dẫn giải: 

trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 6 dao động, nếu giảm bớt độ dài đi 16cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 10 dao động. vậy ta có biểu thức:

biên Độ góc là gì - biên Độ góc của con lắc Đơn là gì

giải phương trình trên với g = 10 m/s2 ta được kết quả chiều dài l của con lắc là: l=0,25 m =25 cm.

qua bài giảng vật lý 12 bài 3 – con lắc đơn này, các em cần nắm vững các mục tiêu mà bài đưa ra : cấu tạo con lắc đơn, điều kiện con lắc đơn giao động điều hòa, công thức tính chu kỳ và các năng lượng của con lắc đơn. hy vọng đây là một tài liệu giúp các em học tốt hơn vật lí 12 trong chương này nói riêng và toàn chương trình nói chung.

chuyên mục: hỏi Đáp

"Nguồn": https://photokida.com
"Chuyên mục": Hỏi đáp

Viết một bình luận